Huom! Tämä sivusto vaatii JavaScriptin toimiakseen kunnolla.
Varmista, että JavaScript on aktivoituna selaimen asetuksista.

Liikennetiedotteet navigaattoriin

Liikennetiedot navigaattoriin

Discover Media – ja Discover Pro-navigaattoreissa käytetään V-Traffic-liikennetietoja Suomesta.

Disco­ver Me­dia- ja Disco­ver Pro -na­vi­goin­tijärjes­telmät sisältävät V-Traf­fic TMC -lii­ken­ne­tie­dot. Koko Suo­men kat­ta­va pal­ve­lu välittää ajan­ta­sais­ta tie­toa muun muas­sa ruuh­kis­ta, on­net­to­muuk­sis­ta, tietöistä ja no­peis­ta ke­li­vaih­te­luis­ta. Uusimpina lisäyksinä ovat käyttöön tulleet aktiiviset poro- sekä hirvivaroitukset. Tie­dot näkyvät sel­keänä lis­ta­na tie­nu­me­roit­tain ja häiriöte­kijät kar­tal­la sym­bo­lein. Näytöltä voi va­li­ta, ha­lu­aa­ko nähdä kaik­ki lii­ken­ne­tie­dot vai vain omal­le rei­til­le osu­vat. Pal­ve­luun voi myös itse il­moit­taa lii­ken­ne­tie­to­ja ruuh­kis­ta tai on­net­to­muuk­sis­ta äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la.

 

Palvelu kattaa koko Suomen, eikä sen käytöstä tule navigaattorin hankkimisen jälkeen kuluja. V-Traffic-palvelut toimivat aina, kun navigaattori on päällä, ja navigaattori ilmoittaa reitille ilmaantuvista varoituksista.

 


Tarvitsetko apua?

Jälleenmyyjäliikkeissämme on ammattitaitoista henkilökuntaa jotka auttavat tarvittaessa päivitysten tai laitteesi tunnistamisen kanssa.