2.14.87.1, 2019-04-02 08:54:09
Volkswagen sähköautot.

Täyssähköiset Volkswagenin I.D. -konseptiautot

Volkswagen esittelee yli 20 sähkötoimista autoa vuoteen 2025 mennessä. Ensimmäisenä on vuorossa kompaktin kokoluokan täyssähköauto I.D. joka lanseerataan vuonna 2020. Sitä seuraavat katumaasturi I.D. CROZZ, tila-ihme I.D. BUZZ ja premiumkokoinen sedan I.D. VIZZION.

Kaik­ki täyssähköiset I.D.-mal­lit edus­ta­vat uu­den­lais­ta muo­toi­lua sisäti­loil­laan niin suun­nit­te­lun, muun­nel­ta­vuu­den, koon kuin mu­ka­vuu­den­kin puo­les­ta.

I.D.-malliperheen mahdollisuudet: Golf-kokoluokan kompaktista sähköautosta aina täysin automaattiseen premium-luokan sedaniin.

image

I.D. VIZZION

Tulevaisuuden auto – ajaa automaattisesti ja kulkee sähköllä.

I.D. VIZZION -konseptiauto on Volkswagen I.D.-perheen neljäs jäsen. Tämän premium-luokan sedanin innovatiivinen teknologia, täysin automaattinen käyttöjärjestelmä ja elegantti muotoilu näyttävät suunnan johon Volkswagen on tulevaisuudessa menossa sähköautojen teknologiassa ja muotoilussa.

Sisätiloissa näkyvät autonomisen ajamisen tarjoamat mahdollisudet. Autoa hallitaan ilman ohjauspyörää ja näkyviä hallintapainikkeita. Konseptiauto ajaa, ohjaa ja navigoi automaattisesti liikenteessä, jolloin matkustajat voivat käyttää aikansa muuhun. Auton kanssa kommunikoidaan ääni- ja elekomennoin, se tietää matkustajien henkilökohtaiset mieltymykset ja sopeutuu jokaisen matkustajan toiveisiin yksilöllisesti.

I.D. VIZZION on 5,11 metriä pitkä, sen teho on 225 kW ja huippunopeus on 180 km/h. Kun jarrutusenergia on käytössä, 111 kWh lithiumioniakusto mahdollistaa jopa 665 kilometrin toimintamatkan. Auton älykäs voimansiirtojärjestelmä ohjaa nelivetoa ja kahta sähkömoottoria.

image

I.D. BUZZ

I.D. BUZZ on seu­raa­van su­ku­pol­ven ne­li­ve­toi­nen tila-auto, jos­sa on sähkömoot­to­rit sekä etu- että taka-ak­se­leil­la, täysin au­to­no­mi­nen ajo­ti­la ja seu­raa­van su­ku­pol­ven mit­ta­ris­to ja hal­lin­ta­lait­teet.

Uusi I.D. BUZZ on en­simmäinen tila-auto, joka mah­dol­lis­taa au­to­no­mi­sen aja­mi­sen: pie­ni pai­nal­lus oh­jaus­pyörään saa sen vetäytymään osak­si ko­je­lau­taa ja siirtää I.D. BUZZin nor­maa­lia­jo­ti­las­ta au­to­no­mi­seen oh­jauk­seen. Kul­jet­ta­ja voi kääntää is­tui­men­sa vas­tak­kain ta­kais­tui­mien kans­sa ja kes­kus­tel­la tai työsken­nellä mat­kus­ta­jien kans­sa ajon ai­ka­na. La­sers­kan­ne­rit, ult­raääni­sen­so­rit, Area-View-ka­me­rat ja etu­ka­me­ra tut­ki­vat ympäristöä, lisäksi tie­toa lii­ken­teen su­ju­vuu­des­ta seurataan pil­vi­pal­ve­lus­ta.

Pe­rin­teistä ko­je­tau­lua I.D. BUZZ-kon­sep­ti­au­tos­sa ei ole. Tärkeimmät tie­dot auto pro­ji­soi lisätyn to­del­li­suu­den AR-näkymänä (Aug­men­ted Rea­li­ty) hei­jas­tusnäytöllä kul­jet­ta­jan näkökenttään. In­fo­tain­ment-järjes­tel­miä ja il­mas­toin­nin eri toi­min­to­ja oh­ja­taan eril­li­seltä, ir­ro­tet­ta­val­ta table­til­ta. Kul­jet­ta­jal­le kes­kei­set toi­min­not ovat oh­jaus­pyörässä, jonka keskiosa on va­rus­tet­tu kos­ke­tusa­lueil­la.

I.D. BUZZ poh­jau­tuu Volkswagenin sähköau­to­jen MEB-rakenteelle. NEDC-syklin mu­kai­nen toi­min­ta­mat­ka on jopa 600 ki­lo­met­riä. I.D. BUZZ on mah­dol­lis­ta la­da­ta myös lan­gat­to­mas­ti in­duk­tio­la­tauk­sel­la. Pi­ka­la­taus­lait­teel­la la­dat­taes­sa I.D. BUZZ la­tau­tuu 80 pro­sent­tiin jopa 30 mi­nuu­tis­sa kun te­ho on 150 kW.

image

I.D. CROZZ

I.D. CROZZ II on neliovinen coupémainen SUV, jota on edelleen kehitetty ensimmäisestä versiosta tuotantomallia kohti.

I.D. CROZZ II on urheilullinen, nollapäästöinen, monikäyttöinen katumaasturi. Sen sähköinen 4MOTION-nelivetojärjestelmä on hyödyksi huonokuntoisilla teillä ja hankalissa sääolosuhteissa. Etu- ja taka-akseleilla on omat sähkömoottorinsa. Toimintamatka on jopa 500 km (NEDC) yhdellä latauksella. I.D.CROZZ II:n teho on 225 kW ja huippunopeus 180 km/h. Huipputehokas akku voidaan ladata 80 prosenttiin 30 minuutissa pikalatausjärjestelmää käyttäen.

Ihanteellinen painojakauma akselien välillä saavutetaan sijoittamalla akku keskelle ja moottorit eteen ja taakse. Tämän ansiosta I.D. CROZZ II:n ajo-ominaisuudet ovat samalla tasolla kuin Golf GTI:ssä. Merkittävässä roolissa ovat elektronisesti ohjatut iskunvaimentimet, takajousituksen uusi monivarsituenta ja myös äskettäin kehitetty uudenlainen MacPherson-pyörätuenta. 

Sisustaa on uudistettu ja sitä on kehitetty enemmän Open Space -konseptin mukaan avoimeksi tilaksi. Tuloksena on tilava matkustamo ja erittäin monipuolinen istuinkonsepti. B-pilarit on jätetty pois, jotta suuret liukuovet voidaan avata laajasti ja autossa voidaan kuljettaa jopa maastopyörää ongelmitta.

I.D. CROZZ II on varustettu ääniassistentilla, joka mahdollistaa ovien avaamisen ja sulkemisen äänikomennolla. Myös täysin automaattinen I.D. Pilot-ajotila voidaan aktivoida ja deaktivoida äänikomennolla. 

image

I.D.

Volkswagenin ensimmäinen uuden sukupolven täyssähköauto I.D. tulee liikenteeseen vuonna 2020. Sen toimintamatka on 400 kilometristä 600 kilometriin.

I.D. -täyssähköauto on ensimmäinen Volkswagenin täysin uudesta erittäin innovatiivisten sähköisten autojen sarjasta.  Se lanseerataan vuonna 2020 rinnakkain Golfin kanssa.

I.D.:ssä on voimanlähteenä 125 kW sähkömoottori ja toimintamatka vaihtelee 400 ja 600 kilometrin välillä yhdellä latauksella. I.D.:ssä on käytetty kokonaan uudenlaista sisätilojen suunnittelua Open Space -konseptin mukaisesti.

I.D.:n monitoimiohjauspyörä painuu ohjaamon sisään, kun auto asetetaan täysin autonomiseen I.D. Pilot -ajotilaan. I.D. on ensimmäinen Volkswagen, joka perustuu uudelle sähköisten autojen MEB-alustarakenteelle.

Volkswagenin sähköinen nykymallisto

Volkswagen tuo markkinoille 85 uutta sähköautomallia vuoteen 2025 mennessä. Volkswagenin panostukset sähköautoiluun näkyvät jo nyt monipuolisena sähköautomallistona. 

Sähköautot

Volkswagenin sähköautot kansan testissä.

Katso miltä sähköautolla ajaminen tuntui tavallisista suomalaisista.

image

Tule koejamaan sähköiset mallit.

Myyntiverkosto laajentui yhdestä liikkeestä yhdeksään.

Volkswagenin täyssähköautoja e-up!:ia ja e-Golfia myydään nyt seuraavissa jälleenmyyjäliikkeissä: Volkswagen Center Helsinki, Volkswagen Center Espoo, Volkswagen Center Turku, Laakkonen Tampere, Länsiauto Lappeenranta, Jyväskylän Autotarvike, Käyttöauto Vaasa ja Pörhön Autoliike Oulu.

Kiinnostuitko? Näin jatkat eteenpäin