Lataaminen talvella

Lataaminen talvella

On kyseessä sitten sähkö- tai polttomoottoriauto, alhaiset lämpötilat rasittavat auton akkua. ID.:ssä tämä saattaa johtaa rajalliseen latauskykyyn talvella. Tutustu tarkemmin mistä on kysymys ja mitä ID.-kuljettajan tulisi huomioida pakkasella.

Akun ilmoitettu latauskyky

Älä huolestu, jos ID.-malli ei saavuta talvella maksimaalista lataustehoa. Akun suurin latausteho riippuu olosuhteista.  Ilmoitettu maksimilatausteho määritetään WLTP-testiolosuhteissa eli noin 23 °C:n ulkolämpötilassa ja alkaen 5 %:n varaustilasta. Jos nämä muuttujat ovat erilaiset, myös latausteho saattaa poiketa normaalista.

Akun lämpötilan vaikutus 

Akkujärjestelmä ihannelämpötila ladattaessa on yli 20 °C. Erinomaisen tehokkuutensa (polttomoottoriin verrattuna) ja ajoviiman jäähdytysvaikutuksen ansiosta sähköinen voimalinja ei juurikaan lämpene alle 0 °C:n lämpötilassa edes pidemmilläkään matkoilla. Tämän vuoksi ID.-malleissa on akun lämmönhallinta, joka huolehtii tehokkuuden ja suorituskyvyn tasapainosta kun akun lisälämmitystä tarvitaan.

Esimerkki: Kun ID.3 Pro-mallia (netto-energiasisältö 58 kWh) ladataan akun lämpötilan ollessa 20 °C:n ja varaustason 10 %, se saavuttaa 100 kW maksimilataustehon. Kun akun lämpötila on 0 °C:n ja akun varaustaso latauksen alkaessa on 10 %, latausteho on aluksi n. 40 kW. Latausteho nousee  akun lämmetessä. Aktiivinen lämmönhallinta tukee myös tätä prosessia. 

Varaustilan vaikutus

Myös akun varaustila vaikuttaa lataustehoon – lähes tyhjä akku latautuu suuremmalla teholla kuin täydempi. Tästä johtuen kahdella samanlaisella autolla, joita ladataan identtisillä latauspisteillä, saattaa olla erilainen latausteho erilaisesta akun varaustilasta johtuen. Perusperiaate: alhainen akun varaustila latauksen alkaessa lisää pikalataustehoa ja lyhentää latausaikaa. 

Esimerkki: Kun ID.3 Pro-mallin lataus aloitetaan akun ihannelämpötilassa varauksen ollessa 5 %, latausteho on 100  kW.  Sen sijaan varaustilan ollessa  50 % latauksen alkaessa, maksimilatausteho on noin 70 kW.

Näillä vinkeillä optimoit ID.:n pikalataustehon

  • Esilämmitä akku kylmällä ilmalla: määrittämällä autolle lähtöaika esilämmittää auto sisätilat ja akun valmiiksi ennen liikkeellelähtöä. Lähtöajan voi määrittää We Connect ID-älypuhelinsovelluksesta tai autosta.
  • Huomioi akun varaustila: Pyri suunnittelemaan matkasi siten, että saavut pikalatauspisteelle alle 30 % akun varaustasolla, HPC-suurteholatauspisteelle mieluummin alle 20 % varaustasolla. Lataa lyhyitä latauksia noin 50 %:iin tai enintään 80 %:iin. Se nopeuttaa latausta, pienentää latauskustannuksia ja säästää akkua.