Kuljettajaa avustavat järjestelmät

Avustavat järjestelmät ovat saatavissa Volkswagen-malleihin joko vakio- tai lisävarusteena mallista ja varustelutasosta riippuen. Tutustu malleihin ja rakenna haluamasi Volkswagen niin saat tietää varusteen saatavuuden ja hinnan. 1

Pysäköintiavustin Park Assist.

Vain autonmitta ja 80 cm kadun varressa riittää Park Assistille. Se osaa tunnistaa pysäköintipaikan myös itse – ajettaessa enintään 40 km/h nopeudella. Park Assist avustaa sivulle taaksepäin pysäköitäessä peruuttaen 90 asteen kulmaan ja eteen poikittaisruutuihin pysäköitäessä - esim. parkkihalleissa, joissa tilaa on vähän. 

Sinä painat kytkintä, kaasua ja jarrua ja avustin ohjaa auton ihannelinjaa pitkin parkkiruutuun – ja mikä parasta, järjestelmä auttaa myös pois tienvarsipysäköinnistä kun tilaa on auton lsäksi vain 50 cm. Voit milloin tahansa palauttaa ohjauksen itsellesi tarttumalla ohjauspyörään, ottamalla vaihteen pois päältä tai painamalla Park Assist -painiketta.

Mukautuva vakionopeussäädin ACC.

Mukautuva vakionopeussäädin ACC lisää merkittävästi mukavuutta ja turvallisuutta. ACC auttaa säilyttämään aiemmin määrittämäsi nopeuden ja etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon. Ennakoiva nopeussäätö ottaa huomioon nopeusrajoitukset navigaattorin karttamateriaalista sekä liikennemerkkien tunnistusjärjestelmän tiedot ja säätää ajonopeuden rajoituksen mukaiseksi. Lisäksi järjestelmä ottaa huomioon esimerkiksi jyrkät kaarteet, risteykset ja kiertoliittymät – nopeus sovitetaan tien kulkuun sopivaksi, rajoitusta alempiin lukemiin. 

ACC mittaa edellä ajavien ajoneuvojen etäisyyden ja nopeuden. Kun järjestelmä yhdistetään DSG-kaksoiskytkinvaihteistoon, se pysäyttää autosi ruuhkassa ja lähtee uudelleen automaattisesti liikkeelle. Järjestelmä säilyttää etäisyyden edellä ajavaan rajojensa puitteissa aina 210 km/h nopeuteen saakka.

Ympäristönvalvonta Front Assist.

Jalankulkijantunnistuksella ja hätäjarrutustoiminnolla.

Välillä tulee eteen odottamattomia tilanteita, jolloin pitää suorittaa hätäjarrutus. Tällaisissa tilanteissa sinua auttaa ympäristönvalvontajärjestelmä Front Assist. Järjestelmä varoittaa sinua tunnistaessaan kriittisen törmäysvaaran. Äärimmäisen kriittisissä tilanteissa järjestelmä avustaa jarrutuksessa tai jarruttaa jopa automaattisesti törmäysnopeuden alentamiseksi ja parhaassa tapauksessa törmäyksen estämiseksi. 

Hätäjarrutustoiminto puuttuu tilanteeseen kaupunkiliikenteessä alhaisissa nopeuksissa. Jalankulkijatunnistus tunnistaa rajojensa puitteissa esim. mikäli jalankulkija astuu yhtäkkiä ajoradalle. Kuljettajaa avustavat järjestelmät varoittavat, avustavat jarrutuksessa tai jarruttavat automaattisesti – aina kuitenkin järjestelmän rajojen puitteissa. Tämä estää ihannetapauksessa kolarin kokonaan tai ainakin vähentää sen vaikutuksia.

Kaistanvaihtoavustin Blind Spot

Takaapäin lähestyvä auto, jota ei voi nähdä sivu- tai taustapeileistä, on pelätyssä kuolleessa kulmassa. Ennen kaistanvaihtoa sinun kannattaa katsoa perinteisesti olkasi ylitse ja nyt apunasi on myös Blind Spot -tunnistin. Se varoittaa sinua jo 15 km/h nopeudesta alkaen ulkopeilissä olevalla LED-valolla. Jos kytket vilkun päälle siitä huolimatta, valo alkaa vilkkua kirkkaammin ja nopeammin varoittaen kuolleessa kulmassa olevasta ajoneuvosta.

Kaistanpitoavustin Lane Assist

Kaistanpitoavustin estää tahattoman kaistalta poistumisen aiheuttamia onnettomuuksia. Järjestelmä tunnistaa rajojensa puitteissa ajoratamerkinnät kameran avulla. Kun Lane Assist tunnistaa kaistalta poistumisen, se varoittaa kuljettajaa ja tekee korjaavan ohjausliikkeen.

Hätätilanneavustin Emergency Assist

Emergency Assist aktivoituu, mikäli kuljettaja ei enää ohjaa, kiihdytä tai jarruta - eikä reagoi varoituksista huolimatta. Järjestelmä yrittää aktivoida kuljettajan jarrunykäyksillä, varoitusäänillä, varoitusvilkuilla ja vaeltelemalla omalla kaistalla ja varoittaa samalla matkustajia ja muita tiellä liikkujia uhkaavasta vaaratilanteesta. Mikäli kuljettaja ei vieläkään reagoi, pysäytetään auto hallitusti. Passat ja Arteon ohjataan Side Assist -kaistanvaihtoavustimen avulla oikeanpuolimmaiselle ajokaistalle liikenteen niin salliessa, ja onnettomuus pystytään siten estämään järjestelmän rajojen puitteissa.

Ennakoiva turvajärjestelmä tunnistaa kriittiset tilanteet, joiden onnettomuustodennäköisyys on suuri ja suorittaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä (järjestelmän rajojen puitteissa). Ikkunat ja kattoluukku suljetaan automaattisesti melkein kiinni asti pää- ja sivuturvatyynyjen vaikutuksen optimoimiseksi. Samalla kuljettaja ja etumatkustaja lukitaan paikoilleen sekunnin murto-osissa kiristämällä etuturvavöitä. Kun vaara on ohi, vyöt hellitetään ja sivulasit ja kattoluukku avataan.

Perävaunun peruutusavustin Trailer Assist

Trailer Assist -perävaunuavustin helpottaa huomattavasti perävaunulla peruutusta (järjestelmän rajojen puitteissa). Trailer Assist on tukenasi ahtaissakin paikoissa. Sinun pitää vain kytkeä peruutusvaihde, painaa pysäköintipainiketta ja säätää perävaunun haluttu peruutuskulma peilin säätimestä. Siinä kaikki. Sitten voit vain seurata miten Trailer Assist ohjaa perävaunun haluamaasi kohtaan. Järjestelmä hoitaa ohjauspyörän liikuttamisen – sinä painat jarrua ja kaasua sekä tarkkailet ympäristöä. Voit milloin tahansa puuttua tilanteeseen painamalla uudelleen pysäköintipainiketta tai tekemällä ohjausliikkeen.

Varusteet ja avustavat järjestelmät

Varusteet vaihtelevat mallikohtaisesti. Varmista onko sinua kiinnostavaan malliin saatavana haluamasi varusteet vakio- tai lisävarusteena.

  • pysäköintiavustin Park Assist
  • hätäjar­ru­tus­toi­min­nol­la va­rus­tet­tu ja­lan­kul­ki­ja­tun­nis­tuk­sen sisältävä ympäristönval­von­ta Front Assist
  • lii­ken­ne­ti­lan­tee­seen mu­kau­tu­va va­kio­no­peu­densäädin ACC
  • avaimeton lukitus- ja käynnistysjärjestelmä Keyless Access
  • kaistanvaihtoavustin Blind Spot
  • kais­tan­pi­toa­vus­tin­ Lane As­sist
  • hätäti­lan­nea­vus­tin Emergency Assist  
  • muunneltava digitaalinen mittaristo Active Info Display
  • perävau­nun pe­ruu­tusa­vus­tin Trai­ler As­sist
 

Järjestelmistä huolimatta kuljettaja on aina vastuussa ajoneuvon hallinnasta

Avustavien järjestelmien toiminta voi olla rajoittunutta olosuhteista johtuen (esim. säätila, ajokeli, tiemerkinnät). Kuljettajan tulee tarkkailla järjestelmien toimintaa ja hän on aina itse vastuussa ajoneuvon hallinnasta ja liikenteen seuraamisesta.

Avustavat järjestelmät

Avustavat järjestelmät hyödyntävät useiden autoon asennettujen tunnistimien tietoja. Auton varustelusta riippuen, auton ympäristöä havainnoidaan eri tunnistimien avulla. Tunnistimet voivat olla tutka-antureita, laserskannereita, ultraäänitunnistimia tai kameroita. Järjestelmien häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi tulee varmistua, että tunnistimien pinta on puhdas. Tunnistimissa ei saa olla likaa, lunta tai jäätä, eikä niitä saa peittää tarroilla tai muilla vastaavilla, koska silloin järjestelmien toiminta voi heikentyä. Tapauksissa, joissa järjestelmien toimintahäiriöt johtuvat tunnistimissa olevasta liasta, lumesta, jäästä tms., ei kyseessä ole autossa oleva tekninen vika, vaan ulkopuolisista aiheuttajista aiheutuva hetkellinen toiminnon rajoitus. Myös mahdolliset puutteet tiemerkinnöissä tai esimerkiksi lika tai lumi liikennemerkeissä voivat vaikuttaa avustavien järjestelmien virheelliseen käyttäytymiseen.

Avustavat järjestelmät nimensä mukaisesti pyrkivät auttamaan kuljettajaa tekemällä ajamisesta miellyttävämpää ja turvallisempaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että kuljettaja on aina vastuussa auton hallinnasta ja liikenteen seuraamisesta. Auton avustavista järjestelmistä  ja niiden toiminnasta on kerrottu tarkemmin auton käyttöohjekirjassa.

Mikäli järjestelmän toiminta häiriintyy jostain muusta tekijästä johtuen, tulee auto tutkia valtuutetussa huoltoliikkeessä.