Kierrätys ja vastaanotto
Volkswagen Hyötyautot

Volkswagen-hyötyautostasi 95 %  voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Onko Volkswagen-hyötyautollasi edessään lopullinen käytöstä poistaminen?

Tunnemme vastuumme valmistajana ja otamme tuotteemme takaisin käyttöiän päättyessä. Tässä kerromme tarkemmin kierrätysprosesseista ja vanhojen autojen, akkujen ja sähkö-/elektroniikkalaitteiden maksutonta vastaanottoa koskevasta lainsäädännöstä.

Bird’s eye view: a road in a forest
Kierrätys

Kierrätykseen soveltuva rakenne

Kestävän kehityksen periaate on olennainen osa koko prosessiketjua, ja se vaikuttaa tuotteiden suunnitteluun, tuotantoon ja kierrätykseen. Toimenpiteillä edistetään ympäristönsuojelua, esimerkiksi luonnonvaroja säästämällä.

Toimenpiteet auton kehityksessä

Jo uuden Volkswagen-hyötyauton kehitysvaiheessa varmistetaan, että auto pystytään kierrättämään ympäristöystävällisesti käyttöiän päättyessä.

Varmistetaan, että romuautosta voidaan myöhemmin poistaa kaikki käyttönesteet ja kaikki irrotettavat osat.

Haitallisten aineiden välttäminen on osa ympäristönsuojeluun tähtäävää teknistä kehitystä.

Kierrätettyjä uusiomateriaaleja saa käyttää monissa turvallisuuden kannalta merkityksettömissä osissa, kunhan ne täyttävät samat laatuvaatimukset kuin ensiluokkaiset materiaalit.

Kaikki muoviosat merkitään kansainvälisten ISO-standardien mukaisesti, jotta eri muovilajit voidaan tunnistaa.

Kierrätetyt uusiomateriaalit Volkswagen Hyötyautoissa

Olemme asettaneet tavoitteeksi vähentää uusien raaka-aineiden käyttöä. Käytämme sen sijaan kierrätettyjä uusiomateriaaleja autojemme valmistuksessa: esim. kierrätysmuovia, joka valmistetaan vanhasta materiaalista tai tuotannon jäänteistä. Ne muodostavat pienen osan uudesta autosta.

Laatu ei muutu

On kyse sitten uusista tai kierrätetyistä materiaaleista, ne kaikki täyttävät korkeat laatuvaatimuksemme. Käytämme ainoastaan korkealaatuisia kierrätysmateriaaleja, jotka on testattu kattavasti ennen käyttöä.

The sun shines through the leaves of a tree
Romuauton hävittäminen

Helppoa ja maksutonta

Haluatko, että Volkswagen-hyötyautosi kierrätetään ja käytetään uudelleen? Voit luovuttaa autosi hävitettäväksi jonnekin lukuisista vastaanottopisteistämme. Lainsäädännön mukaisesti voit kierrättää autosi täysin maksutta.

Hyödynnettävyysaste

Kiinnostaako sinua vastaanottoprosessin tai romuauton kierrätyksen tulokset? Hyödynnettävyysasteen vuosiraportit julkaistaan Saksan ympäristön- ja luonnonsuojelun, ydinturvallisuuden ja kuluttajansuojan ministeriön (BMUV) verkkosivustollaOpens an external link.

Kierrätysprosessi

A VW service employee holds a Volkswagen battery – battery recycling
Akkujen vastaanotto ja kierrätys

Autot ja alku­peräis­osat saattavat sisältää akkuja. Ne voivat olla esim. pieniä laiteparistoja autonavaimissa, auton käynnistysakkuja tai korkeajännite-vetoakkuja eli sähköauton ajoakkuja.

Käytetyt akut on lain mukaan kerättävä ja hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Sen ilmaisee myös rastilla varustettu roska-astian symboli. Kuluttaja on velvollinen palauttamaan vanhat akut viralliseen vastaanottopisteeseen.

Vanhat akut ja paristot voi lain mukaan palauttaa maksutta liikkeisiin, joissa niitä myydään. Laite- ja käynnistysakkuja vastaanottavat maksutta esim.:

  • laite- ja käynnistysakkujen myyjät (esim. Volkswagen-hyötyautojen jälleen­myyjä, supermarketit jne.)
  • sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien lakien mukaiset vanhojen laitteiden käsittelylaitokset
  • romuautoja koskevien lakien mukaiset romuautojen käsittelylaitokset
  • julkisoikeudelliset hävityslaitokset

Korkeajänniteakut voidaan palauttaa Volkswagen-hyötyautojen jälleen­myyjälle.

Korkeajännite-vetoakut

Vanhat akut pystytään usein pelkällä tarkastuksella, puhdistuksella tai korjauksella käsittelemään siten, että niitä pystytään käyttämään ilman suurempia valmisteluja alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Vuosia autossa käytetylle korkeajänniteakulle voidaan vielä löytää järkevää käyttöä auton ulkopuolella. Tämä ns. second life -käyttö säästää luonnonvaroja ja suojelee ympäristöä. Palauttamalla romuautosi sertifioituun vastaanottopisteeseen voit varmistua, että akku puretaan ammattitaidolla ja virheettömästi. Mikäli autosi akku pitää vaihtaa, Volkswagen-hyötyautojen jälleen­myyjä huolehtii vanhan akun hävityksestä.

Raskasmetalleja sisältävät akut

Raskasmetalleja sisältävät akut on merkitty kemiallisilla merkeillä HG (elohopea), Cd (kadmium) ja/tai Pb (lyijy). Raskasmetallit voivat kerääntyä ympäristöön ja vahingoittaa sitä kautta ihmisten ja eläinten terveyttä. Litiumpitoisten (Li) akkujen käsittely edellyttää erityistä huolellisuutta, esim. voimakas kuumentaminen ja vahingoittaminen on kielletty.

Jotta estetään haitalliset vaikutukset ihmisille ja ympäristölle, myös kotitalouksissa on oltava akuille ja paristoille muusta jätteestä erillinen keräys ja ne on palautettava asianmukaisesti keräyspisteeseen.

Voit omalta osaltasi vähentää jätemäärää ja ympäristön saastumista tarkistamalla aina mahdollisuuden korjata laitteesi ennen kun viet sen asianmukaisesti hävitettäväksi.

Lisätietoja keräys- ja hyödynnettävyysasteesta löydät ympäristönsuojelun, luonnonsuojelun ja ydinturvallisuuden ministeriön (BMU) verkkosivustolta.

Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto ja kierrätys

Vastaanotto

Vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet on hävitettävä ja kierrätettävä asianmukaisesti käyttöiän päättyessä. Laki velvoittaa valmistajan ja myyjän lisäksi myös loppukäyttäjää. Asianmukaisella kierrätyksellä suojelet ympäristöä ja säästät luonnonvaroja.

Paikallisten kierrätyslaitosten lisäksi myös liikkeet ja etämyyjät tarjoavat maksuttoman ja helpon vastaanoton vanhoille sähkölaitteillesi. Voit palauttaa vanhat sähkölaitteesi kaikkiin liikkeisiin, joissa myydään vastaavia sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja joiden myymälän/varaston pinta-ala on vähintään 400 m². Tämä koskee kaikkia laitteita, joiden sivun maksimipituus on 25 cm. Tämä koskee myös suurempia laitteita, mikäli ostat samalla vastaavan uuden laitteen. Noudata liikkeen, etämyyjän ja kierrätyslaitoksen opasteita ja ohjeita. Maksuttomasti vanhoja sähkölaitteita vastaanottavien virallisten vastaanottopisteiden osoitteet saat omasta kunnastasi/kaupungistasi.

Valmistelu

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa on rastilla varustettu roska-astian symboli. Tämä symboli kertoo, että vanhat sähkölaitteet eivät kuulu sekajätteen joukkoon, vaan ne on hävitettävä asianmukaisesti.

Palautus edellyttää, että sähkölaitteet eivät sisällä vanhoja paristoja tai akkuja. Laki edellyttää sinulta loppukäyttäjänä niiden poistamista etukäteen.

Voit välttää turhan jätteen muodostumista ja jatkokäyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteita auton ulkopuolella, esim. Volkswagen-hyötyautojen kylmä- ja lämpöboksia. Sinun vastuullasi on mahdollisten henkilötietojen poistaminen sähkölaitteista.

Symbol of a crossed-out waste bin – proper disposal