An autonomously driving ID. Buzz with MOIA decals.

Autonominen ajaminen – autoilun tulevaisuus

Autonominen ajaminen ja ridepooling: parannamme yhdessä urbaania autoilua

Volkswagen-konserni haluaa rakentaa tulevaisuuden autoilua: Olemme vakuuttuneita autonomisen ajamisen potentiaalista mahdollistaa ajoelämys kaikille ihmisille, parantaa liikenteen turvallisuutta ja säästää luonnonvaroja. Volkswagen-konserni kehittyy jatkuvasti perinteisestä autonvalmistajasta integroiduksi liikkuvuuspalvelujen tarjoajaksi. Valikoimassa on jo tällä hetkellä autojen yhteiskäyttöpalvelu MOIAn kanssa toteutettu Mobility-as-a-Service-palvelu Hampurissa ja Hannoverissa. Haluamme tuoda ensimmäiset ilman kuljettajaa toimivat autot tien päälle vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Turvallisuus on tällöin ensisijaisen tärkeää ja se menee kaiken edelle.

--:--

Kun automme alkavat ajaa autonomisesti, ridepooling tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Mitä se oikein tarkoittaa? Ridepooling on dynaaminen, kysyntään perustuva liikkumiskonsepti, jossa useat matkustajat jakavat auton samalla tai melkein samalla matkalla. Autonomisen käytön ansiosta tarjonta on laajennettavissa nopeasti ja tehokkaasti toisin kuin kuljettajapohjaisissa palveluissa, jolloin pystytään palvelemaan paremmin suurempaa ja jatkuvasti kasvavaa asiakasmäärää. Tässä kohtaa ID. Buzz tulee mukaan – erinomaisen kokoinen auto tällaiseen palveluun. Se on riittävän tilava sekä matkustajien että pakettien mukavaan ja tehokkaaseen kuljetukseen – sekä älykkäisiin kuljetusratkaisuihin (Transportation-as-a-Service).

Urbaanin autoilun edut

VW ID. Buzz autonomisessa ajossa.

Vähemmän liikennettä ja päästöjä paremman elämänlaadun puolesta: Olemme vakuuttuneita, että käyttämällä autonomista ajamista Ridepoolingissa saadaan huomattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Kaupungit ympäri maailman pyrkivät tehokkaampaan ja ilmastoystävällisempään liikenteeseen , ja me uskomme, että Ridepooling-ratkaisut ovat tässä ensisijaisen tärkeässä asemassa. MOIA toimii tällä alueella edelläkävijänä ja osoittaa miten Ridepooling voi optimoida kaupunkiliikennettä.

Tavoitteemme on, että autonominen Ridepooling parantaa urbaania liikkuvuutta ja vähentää kaupunkiliikennettä ja parantaa samalla turvallisuutta teillä ja elämänlaatua kaupungeissa. Se mahdollistaa myös aiemmin muista kuljetusvälineistä riippuvaisille ihmisille itsenäisen ja joustavan autoilun. Autonominen Ridepooling edistää siten myös osallistavampaa yhteiskuntaa.

Toimintamme autonomisen ajamisen tarjoajana

Panostamme Volkswagen-konsernissa johdonmukaisesti innovointityöhön ja olemme aktiivisesti mukana autonomisen ajoneuvoteknologian tulevaisuuden kehityksessä. Tavoitteemme on hyödyntää autonomisen ajamisen etuja ja samalla taata korkeat turvallisuusstandardit. Tässä katsaus siitä, miten me autonomisen ajamisen tarjoajana toimimme, jotta tämä tulevaisuuteen suuntautuva teknologia voidaan ottaa käyttöön onnistuneesti.

1
Luotettavan sarjatuotantotekniikan käyttö

ID. Buzzin autonomisessa ajamisessa käytämme Euroopan suosituimpia sähköautoja edustavan ID.-perheen tekno­logiaa. Tämä luotettava sarjatuotantotekniikka muodostaa pohjan käyttövarmuudelle ja mahdollistaa jatkuvasti liikenteessä olevan autokantamme helpon huollon.

2
Kumppani maksimaalisiin mahdollisuuksiin

Jotta autonomisen ajamisen kaikki mahdollisuudet pystytään hyödyntämään, meillä on kehityskumppani, joka tarjoaa helposti laajennettavia teknologioita. Se saavuttaa jo nyt vaikuttavia ajosuoritteita.

3
MOIA on täydellinen testialusta

Volkswagen-konsernin tytäryhtiö MOIA on tarjonnut jo vuodesta 2019 lähtien Ridepooling-palvelua Hampurissa ja Hannoverissa, ja siitä on kehittynyt luotettava ja innovatiivinen liikkumisratkaisu. MOIAn palveluja on käyttänyt jo yli 7,5 miljoonaa matkustajaa. Tällä varhaisella investoinnilla kuljettajapohjaiseen Ridepooling-palveluun Volkswagen-konserni on saavuttanut täydellisen lähtötilanteen tämänkaltaisten liikkumispalvelujen jatkokehittämiselle ja saanut käyttönsä optimaalisen testialustan. MOIAn palvelu on jo nyt hyvin suosittu, minkä todistavat myös sovelluksen erinomaiset arviot.

Itsenäisesti ajava VW ID. Buzz kadulla Saksassa.

Tietoja tulevaisuutta varten: testiajoa todellisissa olosuhteissa

Testiradoilla ja monenlaisissa liikennetilanteissa: autonomisia ID. Buzz- prototyyppejämme on testattu intensiivisesti jo kolmen vuoden ajan. Eikä siinä vielä kaikki: Tänä vuonna olemme aktiivisesti läsnä myös tulevilla käyttöalueillamme kaupallisessa käytössä. Kutsumme ensi kertaa median edustajat ja päättäjät tutustumaan konkreettisesti autonomisen ajamisen innovatiiviseen teknologiaan. Ensi vuonna työmme keskipisteenä on erityisesti testiasiakkaiden kuljetus. He varaavat matkansa mukavasti sovelluksella – kuten nykyään MOIAlla.

  • Turvallisuus

    Automatisoidut autot voivat parantaa liikenteen turvallisuutta – koska ne ovat erittäin tarkkaavaisia, luotettavia ja noudattavat liikennesääntöjä. Ensin on kuitenkin ehdottomasti vahvistettava laajamittaisilla testeillä, että nämä rakenteelliset ominaisuudet, jotka parantavat liikenneturvallisuutta, ovat olemassa pysyvästi. Tämän vuoksi automatisoitujen autojen kykyjä testataan todellisissa liikennetilanteissa. Kehittäjät voivat tällöin tarkkailla, miten ne reagoivat erilaisiin haasteisiin – olkoon kyse sitten jalankulkijoista, pyöräilijöistä tai muista autoista. Tällä hetkellä kyydissä on aina turvallisuusvastaava, joka valvoo automatisoituja ajotoimintoja testin aikana. Tälle on myönnetty testauslupa. Sen lisäksi on suoritettu monenlaisia testisimulaatioita. Tieliikenteessä ja simulaattorissa: näiden kattavien testien avulla tunnistetaan ja minimoidaan mahdolliset turvallisuusriskit.

  • Järjestelmän kelpoisuus

    Automatisoitujen autojen kelpoisuutta eri tilanteissa arvioidaan intensiivisillä testeillä todellisissa olosuhteissa. Vain sillä tavalla pystytään luotettavasti testaamaan ja arvioimaan, että järjestelmät toimivat suunnitellulla tavalla – olkoon kyse sitten vaikeista sääolosuhteista tai monimutkaisista liikennetilanteista. Jokainen testiajo reaalimaailmassa antaa meille korvaamattoman arvokkaita tietoja, joiden perusteella pystymme arvioimaan teknologian suorituskykyä ja tunnistamaan parannusmahdollisuuksia. 

  • Käyttäjäkokemus ja -hyväksyntä

    Katu äänitorvena: Automatisoitujen autojen kehityksessä on otettava huomioon myös niitä käyttävien ja niiden kanssa toimivien ihmisten tarpeet ja toiveet. Tämän vuoksi ajot todellisissa olosuhteissa tarjoavat äärimmäisen arvokasta tietoa käyttäjien ja muiden tielläliikkujien tarpeista – ja niiden avulla pyritään saamaan laajaa hyväksyntää automatisoiduille autoille. Kattavat testimme antavat kehittäjille arvokasta palautetta testikuljettajilta, matkustajilta ja muilta tielläliikkujilta. Näiden äärimmäisen tärkeiden tietojen avulla pystymme tunnistamaan alueet, joissa voimme vielä parantaa automatisoitujen autojen mukavuutta, käyttäjäystävällisyyttä tai yleistä hyväksyntää.

Testit ja niiden tulokset ovat enemmän kuin pelkkiä lukuja ja tietoja: Ne ovat tärkeimpiä menestystekijöitä automatisoitujen autojen kehityksessä – varsinkin ajot todellisissa olosuhteissa. Ne tarjoavat meille tärkeää tietoa autonomisen ajamisen turvallisuudesta, kelpoisuudesta ja hyväksynnästä. Tämän tiedon perusteella pystymme tekemään tosiseikkoihin perustuvia päätöksiä liittyen teknologian jatkuvaan parantamiseen ja autoilun tulevaisuuden kehittämiseen.

Todellisuus on paras testi automatisoitujen autojen kehityksessä

Testaamme kuljettajaa ja tekniikkaa

On tärkeää, että tekno­logiaa testataan turvallisissa olosuhteissa suunnitellulla käyttöalueella. Sen avulla keräämme arvokkaita kokemuksia automatisoiduista autoista yleisillä teillä ja valmistelemme niitä luotettavasti ja turvallisesti yleisen liikenteen haasteisiin.

Strategiamme on käyttää automatisoitujen autojen testiajoissa turvallisuusvastaavaa, kunnes autonomisen ajamisen turvallisuus ja luotettavuus on osoitettu. Turvallisuusvastaavalla on aina täysi vastuu auton kuljettamisesta. Auto on rakenteeltaan sellainen, että turvallisuusvastaava hallitsee sen joka tilanteessa. Kaikki turvallisuusvastaavat koulutetaan ja testataan huolellisesti. Analysoimme ja varmennamme käytetyn tekniikan ennen käyttöä, jotta voimme olla varmoja sen toimivuudesta ja käytettävyydestä ja ehkäisemme siten mahdolliset riskit.

Tietojesi suojaaminen: Testiajojen videotallenteet

Testiautot on varustettu kameroilla autonomisten liikkumistarjousten, auton järjestelmien ja muiden palvelujen (jatko-)kehitys-, testaus- ja suojaustarkoituksessa. Käytön aikana tallennetaan esimerkiksi videoita muista tielläliikkujista (autot ja henkilöt), kuvataan autojen rekisterikilpiä ja tekstejä, kauppojen tekstejä ja kadunnimikylttejä sekä muita testiautojen välittömässä läheisyydessä olevia tietoja. Lisätietoja testiajojen videotallenteista löydät tietosuojasivustoltamme.