Way to Zero: matkamme ilmastoneutraaliuteen

Way to Zero - matkamme ilmastoneutraaliuteen

Vähemmän CO2-päästöjä ilmastonsuojelun puolesta

Luonnonvarojen kestävä käyttö ja fossiilisista energianlähteistä luopuminen ovat aikamme suurimpia haasteita. Volkswagen edistää näitä tavoitteita ja on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen1. Volkswagen haluaa olla täysin CO2-vapaa vuoteen 2050 mennessä.

Siitä ja paljon muusta saat lisä­tietoja tästä Way to Zero -osuudesta:

  • Volkswagen on panostanut paljon sähköautoiluun ja asettanut siihen liittyen useita välitavoitteita. Vuodesta 2033 alkaen konserni valmistaa Euroopassa ainoastaan sähköautoja.
  • “Way to Zerossa” on neljä sektoria, joiden keskipisteenä on CO2-päästöjen välttäminen tai vähentäminen.
  • Tavoitteen saavuttamisen konserni toteuttaa useita tärkeitä pojekteja. Yksi niistä on Trinity-automalliprojekti, johon sisältyy lukuisia CO2-päästöjen vähennystoimia.

Vaiheittain tavoitteeseen

Way to Zeron perustana on Volkswagenin ACCELERATE-strategia, jonka avulla edistetään muutosta sähköautonvalmistajaksi ja liikkuvuuspalvelujen tarjoajaksi. Olemme asettaneet itsellemme välitavoitteita tuotantoon liittyen. Siirrymme jatkuvasti kohti sähköautoja. Vuoteen 2025 mennessä 32 % Euroopassa valmistetuista autoista on sähköautoja, ja Volkswagenin tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä osuus on 70 % ja vuoteen 2033 mennessä 100 %. Polttomoottori on tällöin saavuttanut päätepisteensä Euroopassa. Näiden välitavoitteiden mukaisesti autokohtaiset CO2-päästöt vähenevät Euroopassa 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2018. Tämä tarkoittaa koko elinkaaren aikana keskimäärin 17 tonnia vähemmän CO2-päästöjä per auto.

Tulevaisuuden autoilu: Neljä tärkeää aluetta keskipisteenä

Volkswagen haluaa valmistaa vuodesta 2033 alkaen ainoastaan CO2-neutraaleja autoja. Vuoteen 2030 mennessä haluamme, että 70% Euroopassa valmistetuista autoistamme on sähköautoja. Matkalla tähän tavoitteeseen vähennetään ja vältetään CO2-päästöjä erilaisilla toimenpiteillä, ja jäljelle jääneet valmistuksen päästöt kompensoidaan. Keskipisteessä on neljä keskeistä sektoria:

  • mallivalikoiman sähköistäminen,
  • hiilestä irtautuminen toimitusketjussa ja valmistuksessa ml. logistiikka,
  • pelkästään uusiutuvan sähkön käyttö,
  • auton ja akkujen kierrätys.
VW ID.3

Malliston sähköistäminen

Ensimmäinen alue on mallivalikoiman sähköistäminen, jota varten Volkswagen on luonut sähkömoottorialustarakenteen (MEB). Erityisesti sähkömoottorille kehitetty arkkitehtuuri mahdollistaa sähköautojen pidemmät toimintamatkat ja tilavat sisä­tilat. Se mahdollistaa myös auton ohjelmiston langattomat over the air -päivitykset.

ID.-perheen ensimmäisten täyssähköautojen joukkoon liittyy tulevina vuosina uusia ID.-malleja. Tavoitteena on esitellä vähintään yksi uusi malli vuosittain. Vuonna 2023 tulee ID.7 ja vuonna 2025 on tarkoitus lanseerata kompakti sähkö­auto ID.2

VW ID.3

Hiilestä irtautuminen toimitusketjussa ja valmistuksessa

Way to Zeron toinen suuri alue on Volkswagen toimitusketjun ja valmistuksen hiilestä irtautuminen. Tämä merkittävä sektori vastaa noin puolta kaikista sähköautojen CO2-päästöistä.

Olemme asettaneet valmistukselle Zero Impact Factory (ZIF) -ohjelman puitteissa tavoitteen vähentää CO2-päästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoteen 2018. Pitkäaikainen tavoite on sähköautojen CO2-neutraali valmistus, jota toteutuu jo nyt Euroopassa. Autotehtaissa käytetään tällöin sähköä, joka on peräisin uusiutuvista energianlähteistä.

Hiilestä irtautuminen viedään vieläkin pidemmälle asentamalla vähähiilisiä osia koko moniportaisessa toimitusketjussa. Tämä parantaa CO2-tasetta entisestään. Moniportaisessa toimitusketjussa käytetään keskitetysti uusiutuvaa sähköä, esim. energiaintensiivisessä akkukennojen valmistuksessa. Maailmanlaajuisen Global Battery AlliancenOpens an external link akkukennotoimittajat velvoitetaan tekemään korkeajänniteakkujen arvoketjusta kestävä sosiaalisesta, ympäristöteknisestä ja taloudellisesta perspektiivistä.

Volkswagen haluaa saada sopimusten avulla kaikki alihankkijansa ja yhteistyökumppaninsa mukaan matkalle ilmastoneutraaliuteen. Suorat alihankkijat velvoitetaan Code of ConductOpens an external link -ohjeistuksella korkeatasoisiin ympäristö- ja yhteiskuntastandardeihin.

Tasaus kompensointiprojekteilla

Konsernissa tai alihankkijoilla ei pystytä mitenkään kokonaan välttämään tai vähentämään kaikkia CO2-päästöjä. Ellei se ole mahdollista, jäljelle jäävä hiilidioksidi kompensoidaan kansainvälisillä, sertifioiduilla ilmastonsuojeluprojekteilla virallisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

Volkswagenin ilmastonsuojeluprojektien tukemiseksi ja niiden kehittämiseksi parhaimpien standardien mukaisesti vuonna 2022 perustettiin hanketoteuttaja ClimatePartnerin ja Volkswagenin välinen yhteisyritys kompensaatioprojekteille.

Näillä projekteilla tullaan suojelemaan esimerkiksi trooppisia metsiä uhkaavalta metsäkadolta ja metsittämään uhanalaisia metsiä. Tällä tavalla Volkswagen voi luovuttaa ID.-mallit eurooppalaisille asiakkaille jo tänään täysin CO2-neutraalina.

VW ID.3
Vihreä sähkö on tärkeässä roolissa autoilun hiilestä irtautumisessa.

Uusiutuva sähkö käyttövaiheessa

Kolmas alue on uusiutuvan sähkön johdonmukainen käyttö ID.-mallien käyttövaiheessa: Volkswagen tarjoaa sähköauton käyttövaiheessa useita palveluja, joissa käytetään uusiutuvaa sähköä. Tärkeimpänä Volkswagen Group Charging GmbH:n (Elli) ympäristöystävällisesti tuotettu sähkö ja We Charge -latauspalvelu, joka tarjoaa käyttöön yli 400 000 latauspistettä ympäri Eurooppaa. Erityisen houkuttelevia ovat kumppanimme ja osittain omistamamme IONITYn pikalatauspisteet. Ne käyttävät mahdollisuuksien mukaan uusiutuvaa sähköä.

Asia ei ole aivan yhtä yksinkertainen yrityksissä, jotka valmistavat osia moniportaisessa toimitusketjussa. Samalla kun ID.:n kuljettajat voivat teoriassa jo nyt käyttää yksinomaan uusiutuvaa sähköä auton käyttövaiheessa – esimerkiksi Ellin palveluja – toimitusketjun hiilestä irtautuminen muistuttaa maratonjuoksua. Tuotanto-olosuhteet eivät nimittäin ole aina riittävän läpinäkyviä.

Jotta uusiutuvan sähkön käyttö olisi kumppaneille houkuttelevampaa, Volkswagen tukee uusiutuvan energian käyttöä teollisessa mittakaavassa.

Tavoitteena on noin seitsemän terawattitunnin määrä vuoteen 2025 mennessä. Se riittää noin 600 000 kotitalouden vuotuisiin tarpeisiin. Jättimäisen Mecklenburg-Vorpommernin aurinkovoimalan lisäksi tuettiin vuonna 2021 myös tuulipuistoa Ruotsissa. Projekteja tulee lisää tulevina vuosina ympäri Euroopan.

Akkujen kierrätys ja akkujen ”second life”

Neljäs alue on akkujen kierrätys. Tärkeä tulevaisuuden aihe, sillä konsernimme keskeinen tavoite on raaka-aineiden kulutuksen vähentämisen lisäksi asennettujen osien tehokas kierrätys. Tammikuussa 2021 aloitti toimintansa Salzgitterissa sijaitseva ensimmäinen akkukierrätyksen pilottilaitos. Tavoitteena on ottaa talteen mahdollisimman paljon litiumia, mangaania, kobolttia ja nikkeliä ns. suljetussa kierrossa (”closed loop”).

Tavoiteltava kierrätysaste on tulevaisuudessa 90 %. Arvokkaat raaka-aineet erotellaan mekaanisesti, rikastetaan ja ohjataan kumppanien avustuksella takaisin valmistusprosessiin kemiallisen kierrätyksen kautta. Osa akuista päätyy kokonaisena ns. ”second life -käyttöön”, ts. yksityis- tai yrityskäytössä olevien rakennusten sähköhuoltoon.

Muut erilliset projektit tasoittavat tietä ilmaston suojelemiseksi