Raaka-aineiden hankinta kierrättämällä: Mitä ID.:n akulle tapahtuu? 

Sähköautoilu mahdollistaa paikallisesti CO2-vapaan autoilun. Entistä kestävämmäksi sen tekee kuitenkin kestävien ratkaisujen tekeminen myös akkujen valmistuksessa. Vaivalloisen raaka-aineiden hankinnan takia akku on sähköauton arvokkain osa ja samalla ratkaisevin tekijä sähköauton ympäristötaseessa. Salzgitterissä sijaitsevan kierrätyslaitoksen avaaminen on tärkeä askel, jotta arvokkaat raaka-aineet pystytään kierrättämään uusiin akkuihin.

An illustration of a recyclable battery

Akun elinkaari: arvoketju 

Korkeajänniteakku tuottaa sähköauton sydämenä eniten lisäarvoa, mutta samalla se tuo meille suurimmat haasteet. Tavoitteenamme on ottaa talteen arvokkaita materiaaleja, kuten litium, nikkeli, mangaani ja koboltti, teollisella tasolla suljetussa kierrossa sekä kierrättää yli 90 % käytetystä alumiinista, kuparista ja muovista. Tästä syystä olemme alkaneet jo yli 10 vuotta sitten kehittää akkujen kestävää materiaalikierrätystä. Haluamme täyttää tulevan energiavarastojen tarpeen antamalla vanhoille, mutta ehjille akuille ns. ”toisen elämän” – esim. siirrettävissä pikalatauspisteissä – tai kierrättämällä suoraan akun sisältämiä raaka-aineita. Käytettyjen akkujen vastuullinen käsittely on meille tärkeää.

An illustration of the battery lifecycle

Kierrätystä liukuhihnalta: Salzgitterin kierrätyslaitos

Alkuvuonna 2021 avattiin Volkswagenin Salzgitterin tehtaalla ensimmäinen innovatiivinen kierrätyslaitos, joka ottaa talteen ja kierrättää yli 90 prosenttia arvokkaista materiaaleista. Laitoksen erityispiirre: Siellä kierrätetään vain akkuja, joita ei voida enää käyttää muuhun tarkoitukseen. Ensimmäisiä suurempiä määriä kierrätysakkuja odotetaan aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua, jonka vuoksi laitos on suunniteltu aluksi kierrättämään 3600 akkua vuodessa.

Illustration "Non-stop recycling"

Vanhasta uutta: kierrätysprosessi

Innovatiivisen prosessimme erityispiirre: vähäpäästöinen kierrätysprosessimme ei edellytä energiaintensiivistä sulatusta masuunissa. Ensin käytetyt akut tarkastetaan, syväpuretaan ja irrotetaan. Yksittäiset osat jauhetaan teholeikkureissa rakeiksi, jotka kuivataan. Tällä tavalla saadaan alumiinin, kuparin ja muovien lisäksi ennen kaikkea arvokasta ”mustaa pulveria”, joka sisältää tärkeitä akkuraaka-aineita kuten litium, nikkeli, mangaani, koboltti ja grafiitti. Viimeisessä vaiheessa eri materiaalilajit erotellaan toisistaan siihen erikoistuneen kumppanin toimesta. Tällöin pulveria jatkokäsitellään vedellä ja kemiallisilla aineilla yksittäisten raaka-aineiden suodattamiseksi ja jalostamiseksi. 

Illustration des Recycling-Prozesses

Katse kohti tulevaisuutta: säästöä kierrättämällä 

Etu: Salzgitterin kierrätyslaitoksemme mahdollistamme akkujen kestävän materiaalikierrätyksen ja se kattaa akun koko arvoketjun akkukennojen valmistuksessa – raaka-aineista tuotantoon ja kierrätykseen saakka. Voimme hyödyntää vanhojen akkukennojen tärkeimmät osat uusien akkujen valmistuksessa. Tutkimuksen perusteella tiedämme, että kierrätetyt raaka-aineet ovat yhtä tehokkaita kuin uudet. Pystymme säästämään yli tonnin CO2-päästöjä yhdessä 58 kWh-akussa, joka valmistetaan kierrätetystä materiaalista vihreällä sähköllä. Tästä syystä kierrätyslaitos on tärkeä askel matkalla CO2-neutraaliin autoiluun.